Laat de feiten spreken

 

Pam Evenhuis en zijn partners geven concrete adviezen op het gebied van public affairs en communicatie. Wij verzamelen feiten, adviseren en lossen problemen op. Uitgangspunt: Laat de feiten spreken.

Zowel adviseur als cliënt kenmerken zich door een eigen bedrijfscultuur. Om misverstanden te voorkomen is het nodig dat de cliënt zich in voldoende mate herkent in de filosofie van zijn adviseur. Maar lang niet elk bedrijf heeft genoeg kennis van de eigen mogelijkheden en beperkingen en van het beeld dat anderen van hem hebben. Een onderneming die zichzelf niet goed kent of niet in staat is positief op anderen over te komen heeft een probleem. Wij verzamelen feiten, adviseren en lossen dat probleem op.

Alleen een bedrijf dat adequaat en consequent communiceert, zal in staat zijn in het volle licht een goed imago te handhaven. Een bedrijf dat zorgvuldig met zijn imago omgaat, zorgt ervoor dat het de bedrijfs¬op¬ponenten voor zich wint of ze anders overwint. Dit is precies waarop de werkwijze gericht is: vanuit een zelfstandig be¬paald beleid proberen de bedrijfsoppo¬nenten van de cliënt voor zich te winnen of hen te neutrali¬seren, op basis van kennis, inzicht, begrip en respect.

De communicatieadviezen zijn direct gericht zijn op de uiteindelijk verantwoordelijken binnen een bedrijf. Zij zetten de toon, waarna het beleid consequent kan worden doorgevoerd op andere niveaus. Vervolgens kunnen ook de andere personeelsleden hun rol spelen bij het bespelen van de bedrijfsopponenten.

Om op een zinvolle wijze adviezen te kunnen geven, is het noodzakelijk dat het adviesbureau invloed heeft op en kennis heeft van alle plannen van het management: vanaf de conceptie van ideeën tot en met de uiteindelijke uitvoering. Het adviesbureau kan dan alle stappen toetsen aan zijn kennis en ervaring en aan de doelstellingen. Extern onderzoek en het gebruik van actuele documentatiesystemen spelen hierbij een grote rol. Doelgerichte research is een van de specialiteiten. Als de plannen van het management zijn ontwikkeld tot een scenario, volgt het op maat uitdragen van de boodschap. Zowel in gesproken als geschreven communicatie komt het op dat moment aan op taalvaardigheid en werkwijze van de woordvoerder. Wij zorgen dan voor professionele redactionele vertaling en voor training van de betrokkenen om het verhaal succesvol naar buiten te brengen. Wij sporen de feiten op, ordenen ze en laten ze spreken.

Essentieel voor de werkwijze van het adviesbureau is het systematisch vergaren van informatie en het opbouwen en onderhouden van contacten. Zo vergaren zowel bureau als de cliënt kennis ten behoeve van de besluitvormingsprocessen van de onderneming. Samen kan dan een consistente strategie worden doorgevoerd, waarbij de tactiek flexibel blijft. Wij vervaardigen draaiboeken, schrijven position papers, bewaken kwaliteitsnormen en formuleren de juiste argumentatie en doelgerichte communicatie. Na een zeer intensieve opbouwperiode maken de adviseurs zichzelf het liefst vrijwel overbodig, waarna de werkzaamheden zich beperken tot bewaking en bijsturing.

Wij hebben gekozen voor kwalitatieve kleinschaligheid. Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van de communicatieadviezen, en laten ons hierbij assisteren door een aantal jonge academici uit verschillende disciplines. Het bureau kan daardoor snel besluiten nemen. Vooral bij bedrijfscalamiteiten en crisis management is dit een onmisbare eigenschap.

Wij kunnen alleen met bedrijven samenwerken op basis van vertrouwen. Dat betekent natuurlijk ook dat de cliënt de waarheid verteld moet kunnen worden. Zo wordt de adviseur aan de ene kant door zijn betrokkenheid bijna een ‘eigen personeelslid’, aan de andere kant blijft zijn onafhankelijkheid als extern adviseur gewaarborgd. Want de adviseur moet de feiten kunnen laten spreken.