Drs. H.H.J. Labohm, dr. J.J.G. Jansen en Eerste Kamerlid dhr. L. Platvoet (Groen Links) (foto’s & verslag)

Datum
14-04-2003
Lokatie
Den Haag
Spreker
Drs. H.H.J. Labohm, dr. J.J.G. Jansen en Eerste Kamerlid dhr. L. Platvoet (Groen Links) in
Titel
Immigratie/Integratie
Terug naar overzicht

Regionaal, Politiek Café, Immigratie/Integratie, Den Haag, 14 april 2003

Drs. H.H.J. Labohm, dr. J.J.G. Jansen en Eerste Kamerlid dhr. L. Platvoet (Groen Links) in

Op maandag 14 april j.l. werd er een discussieavond georganiseerd door het Regionaal Politiek Café
met Tweede Kamerleden van VVD, D66, PvdA en CDA. Het thema was immigratie/integratie en of de
oprichting van de AEL (Arabisch Europese Liga) en de oorlog in Irak van invloed is op dat beleid.
Omdat er een spoeddebat in de Tweede Kamer plaats vond konden de Kamerleden niet aanwezig zijn.
Wel dhr. L. Platvoet, Eerste Kamerlid van Groen Links, zoals was aangkondigd.
Bezoekers zeker niet teleurgesteld
De organisatie had echter op zeer korte termijn wel de nodige kwaliteit in huis weten te halen om de
discussie op het immigratie/integratiebeleid te kunnen voeren! Dat waren dhr. dr. J..J.G. Jansen:
arabist, deskundige op het gebied van de moslimcultuur en docent aan de universiteit van Leiden.
Verder dhr. drs. H. Labohm: verbonden aan instituut Clingendael, buitenlanddeskundige en
regeringsadviseur. Tesamen met Eerste Kamerlid dhr. Platvoet leidde dat tot pittige discussies met de
bezoekers.
Opmerkelijk
Dhr. Labohm meldde dat er onlangs een rapport is verschenen, geschreven door arabische
intellectuelen, over de economische ontwikkeling in de arabische landen. Daarin staat o.a. dat deze
landen tijdens de middeleeuwen een enorme welvaart hebben gekend en dat op dit moment de situatie
in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen. Meer dan 50% van de jonge arabieren zou naar Europa
willen emigreren! De blokkades zijn volgens dhr. Labohm een gebrek aan democratie en
markteconomie.
Dr. Jansen: het gaat niet om een bewustwordingsproces, maar het feit dat regeringen zich niet netjes
gedragen. Er is onvoldoende wisselgeld voor de armen, de “gestapo’s” zouden ontmanteld moeten
worden. Het gaat om een democratisering en opener beleid.
Invloed van de oorlog met Irak
Een vraag van de bezoekers was of er een vluchtelingenstroom te verwachten is. Volgens dhr. Platvoet
is het moeilijk te voorspellen wat de uitkomst zal zijn van een democratie die gewapend tot stand is
gebracht. Hij heeft zo zijn twijfels hierover. Zo is de opkomst van kiezers in het democratisch kiesstelsel
in Jordanië slechts 20% en in overige arabische landen nog minder. Volgens dhr. Labohm is er nog
geen vluchtelingenstroom op gang gekomen en hij denkt dat men meer ziet in der wederopbouw van
het eigen land ‘post Sadam’.
Integratie
Labohm is optimistisch gestemd. Er zijn positieve ontwikkelingen. “Zo worden b.v. opvangcentra
gesloten, dat was voorheen ombespreekbaar. Uiteraard is er een limiet aan het absorptie vermogen
van Nederland”, aldus Labohm. Wat betreft de AEL zegt Jansen: “laat de AEL maar een eigen partij
oprichten. Zodra men ziet dat er weinig aanhang is, blijft er niets van over”.
Opvallend
Een van de aanwezigen, een Egyptische die al 26 jaar in Nederland woont, sprak wel haar angst uit
voor de AEL. De leider is charismatisch, bekend met hoe de politiek hier werkt en wij kennen zijn
uiteindelijke bedoelingen niet. Deze vrouw vertelde dat zij aan de universiteit heeft gestudeerd zonder
hoofddoek, evenals haar medestudenten met een moslimachtergrond. Na de revolutie in Iran
verschenen opeens de hoofddoeken weer. Haar vriendinnen sloten haar buiten, juist omdat zij die
hoofddoek niet meer wilde dragen. Iedere keer verbazen vrienden of familie die op bezoek komen zich
over de enorme toename van de hoofddoek, “we voelen ons ineens een eeuw teruggezet”, aldus de
bezoekster.
Uiterst boeiend
Dat laatste gaf weer heel veel stof waaruit nieuwe discussies los kwamen. Zeker een onderwerp dat de
moeite waard om, in een toekomstig Regionaal Politiek Café, uitgebreider op in te gaan. Het was een
zeer druk bezochte avond waar de bezoekers wederom goed gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid met de sprekers in discussie te gaan.
Mocht u deze avond niet hebben kunnen bijwonen, dan kunt u het allemaal nog eens horen via Radio
6FM. De avond van 14 april j.l. zal worden uitgezonden op zaterdag 19 april a.s. van 17.00 uur tot
18.00 uur. Radio 6FM is de publieke streek omroep voor Blaricum, Eemnes en Laren en is te
ontvangen in de ether op 92.0 FM en op de kabel in Eemnes en Blaricum op 92.3 en op 91.9 in Laren.