Jan van Zanen, voorzitter VVD (verslag en foto’s)

Datum
18-04-2005
Lokatie
Den Haag
Spreker
Jan van Zanen
Terug naar overzicht

Dank jullie wel, dank je. Dank je wel, Pam. Kunt u mij verstaan? Dan doe ik het liever zonder microfoon. Dank voor de uitnodiging, een uitnodiging die ik ook al heel lang in ontvangst had genomen. Jan van Zanen nog een keer in het dagelijkse leven wethouder in Utrecht, getrouwd, twee kinderen en buitengemeen gelukkig dat ik eind 2003 als eerste rechtstreeks gekozen voorzitter van de VVD mocht aantreden. Zoals dat de VVD betaamd heeft, het meeste werk, zeker het vrijwilligerswerk binnen de VVD doe je gratis en dat doe ik dus ook.

Ik wil een paar dingen Pam, aan de orde stellen, een paar dingen die ik het afgelopen jaar als partijvoorzitter van de VVD, en wij als VVD vullen dat vooral organisatorisch in, ben tegengekomen. En een paar dingen waarvan ik verwacht dat ik ze nog ga tegenkomen en ik niet alleen, maar ik hoop u ook, als geïnteresseerde mensen die bereid zijn op een maandagavond naar een politiek café te komen. De eerste paar dingen die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen, maar vooral ook een paar dingen, die ik me had voorgenomen.

U weet we hebben niet zulke beste verkiezingsuitslagen gehad, althans als je dat vanuit het VVD-perspectief beziet. Niet alleen die kamerverkiezingen 2002-2003 maar ook de verkiezingen voor het Europees Parlement. Er moet en moest dus wat gebeuren binnen die VVD. Als wij niet ertoe deden, als wij niet onderscheidend genoeg zouden zijn, als we niet opvallen en alleen maar als grijze muizen, degelijke mensen te boek zouden zijn gesteld, dan gaat het in ieder geval met het liberale smaldeel in de Tweede Kamer de verkeerde kant op.

En wat hebben wij de afgelopen jaar gedaan, niet alleen twee buitengewoon succesvol verlopen congressen, waar heel veel mensen waren ook uit partijraden, over onderwerpen waar de VVD zich de afgelopen jaren niet zo sterk heeft getoond. Denk aan het milieu, denk aan welzijn, wonen en zorg, denk aan het kiesstelsel. Zaken die VVD-ers, althans het publiek niet herkenden als VVD-onderwerpen, maar waar wel van bleek dat je daarvoor heel veel mensen op een zaterdag bij elkaar kreeg.

Wat bleek ook; de VVD bleek bereid om op een aantal onderwerpen de lead te nemen. Als je nou kijkt wat je rond de jaarwisseling hebt gezien en wie is het politieke talent in Nederland, dat was een VVD-ster: Laetitia Griffith. Wie stonden op hoog, het allerhoogst op de lijst van mensen die bij de lijst van meest populaire politici van het jaar waren, dat waren vooral ook VVD-ers. En ten slotte, wie worden er het meest geciteerd in de media, ook dat zijn VVD-ers. Dat maakt dat je ziet dat zowel intern binnen de VVD het afgelopen jaar dingen zijn gebeurd, er kon behoorlijk worden gedebatteerd, maar ook extern. Iedereen ziet, in ieder geval de media en dat moet je toch hebben in dit tijdsgewricht, dat VVD-ers er steeds meer weer toe doen, en dat ze opvallen en dat ze uitdagen en dat ze emotie en reactie oproepen.

En dan heb ik het natuurlijk niet in de laatste plaats over Ayaan Hirsi Ali. Wat je daar ook van vindt, ik ben heel trots dat zij namens ons in de Tweede Kamer zit, maar het is wel iemand die vooruitgaat in een strijd, die ervoor staat, die haar nek durft uit te steken en die ook, en dat heeft u gezien vorige week, door Time is uitgeroepen tot één van die honderd mensen die in ieder geval op wereldschaal toe doen. En dat is toch een iets andere VVD dat u een jaar, twee jaar geleden gewend was te zien en ik denk dat dat een goede ontwikkeling was.

En waar ik het meest trots op ben van het afgelopen jaar is dat wij in staat zijn geweest om met een aantal mensen van buiten de politiek, althans van buiten de actieve politiek een nieuw Liberaal Manifest voor te bereiden. Een manifest wat iets verder gaat dan een vierjarige periode of dat nou is in een gemeenteraad of een kamerperiode. Maar een manifest wat aangeeft: waar gaan liberalen nu voor als ze kijken vanuit de ideologie naar de toekomst toe. En ik denk dat we er behoorlijk in zijn geslaagd en dat is te danken aan Geert Dales en zijn mensen; Docters van Leeuwen was hier ook eerder, één van die leden van die commissie, en dat toch een opvallende keuze en een gedurfde keuze meen ik u te kunnen zeggen. Die zijn er in geslaagd om met dat manifest heel veel op te roepen. Er ontbreekt vanalles aan, dat snap ik ook wel. Daar wordt ook fors over gedebatteerd en gereageerd, maar als je kijkt naar de aandacht wederom van de media, als je kijkt naar wat het ook oproept binnen de VVD, dan denk ik dat we er behoorlijk in zijn geslaagd om als liberalen de toon te zetten. En dat doen we op een moment dat het niet makkelijk is om bijvoorbeeld, en daar kijk ik natuurlijk eerst naar als partijvoorzitter, om op dit moment ook regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Zeker in een tijd dat het financieel economisch minder gaat, vergt dat extra kunst om het verhaal naar buiten te brengen.

Eind mei zullen wij als VVD in Groningen in een congres het Liberaal Manifest vaststellen en ik hoop, als hier VVD-ers in de zaal zijn en die zijn er ongetwijfeld, dat ook vanuit het Haagse actief wordt meegedaan. Jong, oud, arm, rijk om te laten zien wat je vindt van die opvattingen die door Geert Dales en zijn commissie naar voren zijn gebracht.

En daarmee kom ik ten slotte, Pam op een paar dingen die ik over de toekomst wil zeggen. Want je hebt het niet alleen. Ik werk als partijvoorzitter met het hoofdbestuur met de medewerkers, aan de Laan van Copes van Cattenburch zitten onze mensen. Als je kijkt waar wij als VVD en als VVD-ers aan werken dan is het inderdaad op weg uiteindelijk naar die Kamerverkiezingen mei 2007. Maar voorafgaand daaraan natuurlijk 1 juni het referendum over het Europese verdrag, wat ook wel de grondwet wordt genoemd. Volgend jaar maart de gemeenteraadsverkiezingen ook hier in Den Haag. En dan ook nog in 2007 voorafgaand aan de Kamerverkiezingen de Statenverkiezingen. En op weg daarnaar toe is het zaak om als VVD-ers, ons als liberalen te laten horen.

Ik noemde u het Liberaal Manifest, dan komt er natuurlijk nog het verkiezingsprogramma. Maar waar het vooral op aankomt, is dat je, dat geldt niet alleen voor de VVD, maar dat geldt eigenlijk voor iedere politieke partij. Dat je campagne voert en campagne voert op een manier die past bij deze tijd. Dat wil zeggen, een professionele campagne, kort, hevig en vooral zichtbaar en dat zal niet meer op de traditionele manier, maar dat zal vooral bijvoorbeeld via de televisie moeten gebeuren. Daar bereiden we ons op dit moment op voor. Verkiezingsprogramma; ik noem u Liberaal Manifest. Maar ook dat wij in staat zijn en dat is een zeer moeilijke opgave op dit moment om tegen de maatschappelijke trend in er toch voor te zorgen dat die politieke partij, die liberale volkspartij is ervoor te zorgen dat overal in het land mensen bereid zijn ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat als vrijwilliger het werk te doen. En dat kan van alles zijn. En daarvoor hebben we nodig dat op ieder niveau, maar vooral op lokaal niveau die VVD krachtig is en die VVD op alle niveaus ook echt de haarvaten van de maatschappij in zich draagt en in zich weet. En daarvoor is nodig; sterke afdelingen op het laagste niveau, op het meest dicht bij de bewoners. Bij de inwoners van die steden en gemeenten en ik denk dat het ons gelukt is, daar hebben we recent ook weer een voorbeeld van gehad, om als VVD het goede voorbeeld te geven en landelijk iets te organiseren voor al die afdelingen.

Zelfs de voorzitter van de afdeling Den Haag. Ik kan zo gauw niet op zijn naam komen, ik weet ook niet of hij hier is, dat hij daar zit en Floris Wijsenbeek heet. Zelfs die voorzitter was er en kwam daar behoorlijk geïnspireerd van terug. Dames en heren, het is naar mijn overtuiging de moeite waard om voor de liberale zaak te vechten, maar dat is mijn persoonlijke en politieke opvatting. Eén ding weet ik zeker, ik hoop dat ik dat met u kan delen, dat het nog steeds de moeite waard is in dit land en in deze stad om je tegen ontwikkelingen in de samenleving aan te bemoeien en dat te doen via een politieke partij. Dames en heren, jong en oud, wees actief, doe er toe, want er is genoeg te doen.