Joost Eerdmans, lid LPF Tweede Kamer (verslag & foto’s)

Datum
05-04-2004
Lokatie
Den Haag
Spreker
Joost Eerdmans
Titel
Vrijheid van meningsuiting
Terug naar overzicht

Dames en heren, ik vind het heel erg leuk om hier te zijn, om een inleiding te houden voor de avond en daarna een discussie te voeren. Ik begrijp dat ik het onderwerp zelf mag uitkiezen, dus ik had het ook over seks met dieren kunnen hebben, want daar is veel om gelachen de laatste tijd. Vandaag heeft de minister van landbouw gezegd dat hij dat toch strafbaar wil stellen. Dat vind ik belangrijk. Ik wil me ook nog wel eens inzetten tegen de mishandeling van dieren in Nederland. Jan Mulder moest er erg om lachen toen hij dat in Barend en Van Dorp onlangs te berde bracht, van is dat nu het niveau van de Tweede Kamer. Als er een misstand is dan wil ik daar wel m’n bed voor uitkomen. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Ik heb als thema gekozen vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat die vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Het gaat met name over het debat over de islam. Dat wordt volgens sommigen te ruw gevoerd. Ik denk dat met name door de brief van minister Remkes over het AIVD rapport wat we hebben gekregen waarin staat dat sommige moslims zich onheus bejegend voelen door opiniemakers en politici. Dat daardoor even de vlam in de pan is geslagen, vooral bij links Nederland, van o, de opiniemakers zetten de zaak op scherp en dat jaagt jonge moslims de jihad in en pakken de wapens op om zich in de heilige oorlog te begeven. Daar heb ik mij zeer aan gestoord, aan die wending van het debat. Inderdaad, een aantal mensen zetten de zaak op scherp. Ik denk dat dat heel goed is. Ayaan Hirsi Ali, de heer Wilders wil nog wel eens een balletje mee slaan. Ik zelf wil ook wijzen op moeilijke punten binnen de islam in Nederland. Maar als dan vervolgens Femke Halsema of Adri Duyvestein of Marcel van Dam die hoor je zeggen dat het debat anders gevoerd moet worden. En dan krijg je dus een reactie van niet dit of dat ik ben het niet met u eens. Ik vind niet dat een scheiding van kerk en staat zo belangrijk is in Nederland, nee, je krijgt de reactie, u mag dat niet zeggen want u bent te gevaarlijk of, je krijgt dus een persoonlijke aanval op een inhoudelijk debat. Daar heb ik nogal moeite mee en ik vind dus ook dat daarmee de opiniemakers de mond wordt gesnoerd. En ik vind dat dat niet zou moeten. Ik vind dat je het debat altijd met elkaar moet voeren. Gewoon op inhoud, op argumenten. En als je het niet met elkaar eens bent, prima. Maar laten we in godsnaam proberen dat iedereen het vrije woord, dat iedereen in Nederland z’n mening kan geven, behouden. Ik voel dus wel dat dat onder druk staat. Ik ben dus ook niet verbaasd als iemand als Paul Cliteur dan zegt, ik kap ermee, want ik voel me niet prettig in het klimaat wat nu ontstaat. Dat mensen als Piet Grijs schrijven dat het prima is als Cliteur onder de tram loopt, dan zijn we er van af. Dat is niet een inhoudelijk debat. Ik sta gewoon pal voor die vrijheid van meningsuiting en mijn grote vraag aan de regering is eigelijk of zij ook vinden, dat heb ik exclusief aan Remkes gevraagd, net als ik dat uit het AIVD rapport heb gelezen, vinden jullie, vind de regering dat er grenzen zijn overschreden? Want dan vind ik ook dat ze dat expliciet moet zeggen. Als opiniemakers te ver zijn gegaan, wat dus sommige lieden van linkse zijde mij willen aanwrijven, dan vind ik dat de regering dat moet zeggen, dat er een grens overschreden is. Ik vind in elk geval van niet. Ik vind de manier waarop er nu wordt gesproken van het debat gaat te ver, dat vind ik echt dodelijk voor het debat wat nu gevoerd wordt.
Daarnaast vind ik dat er hele grote angst heerst in de politiek. De angst voor principes. Ik ben zelf opgekomen voor de scheiding van kerk en staat in Nederland. Dat is concreet geworden door het hoofddoekverbod bij ambtenaren. Dat debat heeft de LPF aangevraagd in de Kamer. En daar werd dus ook heel erg, bijna ontluisterend op gereageerd ook door de VVD, maar eigelijk ook door alle andere fracties, van dit is eigelijk een overbodig debat. Het is helemaal geen onderwerp, hoofddoeken bij ambtenaren. Terwijl bij mij dat voortkomt uit de scheiding van kerk en staat, dat is een groot principe denk ik, in Nederland, dat we niet de staat vermengen met religie. Dat geld overigens voor alle religies, ik heb dat niet specifiek op de islam ingezet, maar ook op het christendom, ik heb ook gezegd we willen geen keppeltjes, geen kruizen, geen tulband, geen hoofddoekjes bij ambtenaren omdat ik vind dat ambtenaren neutraal moeten zijn. De overheid moet neutraal zijn en dat gaan we niet vermengen in dit land. Er werd met een grote mate van grilligheid op gereageerd van u overdrijft, er zijn klachten bij de ombudsman. Dat betekent dus dat we aan het schipperen zijn met principes en ik vrees dus dat wij een soort principeloos land dreigen te worden als we daar niet meer op een normale manier met elkaar over kunnen spreken. Er zijn andere principes waar ik sterk aan hecht. Zoals gelijke behandeling van man en vrouw, maar ook van hetero en homo. Ik denk dat die principes momenteel wel degelijk onder druk staan. Daar maak ik me dus zorgen over. Financiering van moskeeën. We zien dat er gewoon geld binnen wordt gereden bij moskeeën waar vervolgens directe links zijn naar terroristische organisaties. Bijvoorbeeld de moskee in Eindhoven, daar zit een stichting bij die een fundamentalistische organisatie is en dat brengen wij dus het land binnen. Daar wordt dus volledig voorbijgegaan aan het principe van scheiding van kerk en staat.
Waar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting? Ik denk zelf bij de rechter, die bepaalt wanneer een grens overschreden is. En dat moet zich richten denk ik op aanzet tot haat of aanzet tot geweld. Dat bepaalt het wetboek van strafrecht, 137, als je die grens overschrijdt dan ga je te ver. Maar bijvoorbeeld belediging valt er niet onder. Dus inderdaad wat Fortuyn zelf al zei, als homo’s worden vergeleken met varkens, dan moet dat gezegd kunnen worden zo lang je daarmee niet aanzet tot haat of geweld. Ik denk dat die grens wel degelijk kan worden opgezocht door het vrije woord te gebruiken, want vrijheid van meningsuiting vind ik een heel groot goed. Dat is wat ik vanavond als hoofdboodschap heb. Waarom vind ik het belangrijk om die kritiek te hebben op onderdelen van de islam? Ik denk dat de stromingen binnen de islam, de islam is op zich een religie waarbinnen ook gewoon jonge moslims, ik heb er zelf een aantal gesproken, de mening hebben dat de staat ondergeschikt moet zijn aan Allah, aan de godsdienst. Dus dat zie je dan ook daar in grote groepen zo over wordt gedacht. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn maar als dat wordt doorgevoerd, en er zijn dus groepen binnen de moslimgemeenschap in Nederland die werkelijk vinden dat Nederland geen democratie zou moeten hebben, dat homoseksualiteit een zonde is, dat vrouwen minder rechten dan mannen hebben, dan krijgen we dus een groot probleem en ik vind dat je dat dus ook moet benoemen. Ik denk dat daarmee ook de moslimgemeenschap zou kunnen emanciperen. De kritiek op het Christelijk geloof heeft mede geleid tot de ontzuiling in Nederland, dus dat heeft ook een positief effect gehad. Zonder die kritiek gebeurt er niks en ik denk dat we 20, 30 jaar lang er ook geen debat over is gevoerd, met name onder leiding van linkse partijen, als je er iets over zei, dan werd je meteen in de hoek gestopt van je bent een racist. Ik denk dat het inmiddels hoog tijd is om er wel kritiek op te hebben en ik vind ook dat mensen als Hirsi Ali en Wilders en Cliteur en Paul Scheffer en andere opiniemakers voor een goede zaak vechten om met het vrije woord dat soort problemen aan de orde te stellen. Ik vind dus ook dat links in Nederland die discussie probeert te smoren. Laatst heb ik met Marcel van Dam een discussie gevoerd maar ook op de radio met de heer Duyvestein van de PvdA, die komt alleen maar met argumenten van je gaat te ver, het gaat niet goed, je jut mensen op, je jaagt ze de jihad in. En dan denk ik wat zeg je nu, in zijn ogen worden dus mensen onder de wapenen geroepen. Kijk dat mag je wel zeggen, maar ik ben het daar volledig mee oneens. Dat die kritiek die ik heb, die Hirsi Ali heeft, of Wilders, dat dat ertoe leidt dat mensen de wapenen oppakken en zichzelf opblazen voor Allah. Dat gaat mij dus gewoon te ver en dat vind ik geen goede kritiek. Daar zouden we op een hele andere manier mee om moeten gaan. Dus links smoort nog steeds de discussie. Wat dat betreft is er weer een soort revival bezig wat we dachten dat we achter de rug hadden na de komst van Fortuyn, dat we er gewoon openlijk met elkaar over zouden discussiëren. Maar nee, je ziet dus toch dat ook onder leiding van Femke Halsema toch weer een discussie komt van ja, we moeten verdraagzaam zijn, dus het politiek correcte denken komt weer terug. En het gaat altijd weer over de toon, de toon is verkeerd, de manier van spreken kan niet en dat zouden we denk ik moeten veranderen. We moeten oppassen anders wordt opnieuw het debat gesmoord. Ik wil niet zeggen dat Paul Cliteur meteen zal worden gevolgd door anderen die ermee stoppen. Maar je ziet dat er maar een hele kleine groep in Nederland is van de opiniemakers die dat wel durven, die de nek wel durven uitsteken. Ik vind dat die ten onrechte worden tegengehouden, worden tegengewerkt in hetgeen ze aan het doen zijn. Het is nu wachten wat mij betreft op een uitspraak van de regering over die vrijheid van meningsuiting. Ik vind het heel belangrijk, ik denk dat we er ook een debat over zullen moeten krijgen, van ja waar vind de regering nu dat er grenzen zijn overschreden. Is ze het eens met de constatering van de AIVD dat die grenzen zijn overschreden of niet. Zo’n debat lijkt me hoog nodig dus daar zullen we nu denk ik op aan koersen. En dan wil ik er eigelijk tot slot bij zeggen wat ik zou willen, we hebben nu een hele goede coalitie in de Tweede Kamer, CDA, VVD en LPF, als het gaat om terreurbestrijding, zeg maar de harde onderwerpen. Er is een soort schaduwcoalitie waarbij ik ook veel optreed, met Wilders, Van Vessem of Buma van het CDA, mevrouw Griffith van de VVD in iets mindere mate. En dan zie je dat dat een hele stevige coalitie is om dingen voor mekaar te krijgen. Hogere straffen op terroristische activiteiten, hogere straffen op financiële stromen die ik noemde uit Saoedi Arabië die het land binnen komen. Maar waar ik dus ook wel naar toe zou willen is een soort coalitie van vrijheid van meningsuiting, dat je dus met misschien die drie partijen, maar het is natuurlijk het beste als iedereen mee doet, dat vrijheid van meningsuiting alleen bedreigd kan worden door aanzet tot haat en geweld, maar voor de rest moet er niet zo krampachtig mee worden omgegaan. En dat mensen persoonlijk worden aangevallen, zoals bij Cliteur nadrukkelijk is gebeurd en bij Fortuyn, laat ik dat niet vergeten wat hem is overkomen twee jaar geleden. Dat kan niet, het debat moet niet worden gestopt. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik heel erg teleurgesteld ben op het punt van de lafheid van toch mensen die ik al noemde zoals Ayaan Hirsi Ali en Wilders, toen het ging om die motie van ons van stop die verstrengeling van kerk en staat, een hoofddoekverbod voor ambtenaren. Dan wordt het concreet, dan heb je het over het punt wil je nu wel dat ambtenaren een hoofddoek, keppeltje of kruisje of wil je dat neutraal houden. En dan stemt dus Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders mee met de rest van de Kamer tegen zo’n motie van de LPF. Dat vind ik dus laf, want een grote mond in de krant, Wilders zou alle hoofddoeken afschaffen als hij minister was. Hirsi Ali in de Telegraaf zou alle hoofddoeken op straat zelfs willen verbieden. Zo ver ga ik helemaal niet want op straat moet iedereen aan of uittrekken wat hij zelf wil. Maar de overheid vind ik een heel uitzonderlijk geval. Dat is een neutrale organisatie. De overheid is van alle burgers voor alle burgers. En dan moet je dus niet gaan lopen schipperen met je principes. Dat zij dus op dat moment zo heel zachtjes zeiden van tegen, vorige week in de Kamer kwamen ze met de billen bloot. En dat is ze ook aangewreven want er kwam hoongelach uit de Kamer richting deze twee ketelmuzikanten van de VVD die blijken dus eigelijk gewoon hele zwijgzame types als het er op aan komt. Dat viel mij eigelijk wel vrij bitter hard op de maag en meer mensen van onze fractie. En dan denk ik als die lafheid er ook nog is dan vraag ik mij af waar je over praat want dan blijkt dus ook dat persoonlijke meningen dus ook heel anders liggen dan fractiemeningen. Bij de lijst Fortuyn hoop ik dat we het op het rechte spoor kunnen houden en dat we gewoon staan voor wat we doen en dat we doen wat we zeggen. Dat is in ieder geval mijn inzet in ieder geval in dit debat. Ik zal pal blijven staan voor het vrije woord en het lijkt me leuk om hier met jullie over door te praten, vragen en antwoorden te doen zodat er wat debat met het café komt.