Marnix Norder (PvdA), wethouder Gemeente Den Haag (verslag & foto)

Datum
06-04-2009
Lokatie
Den Haag
Spreker
Marnix Norder
Titel
Betaalbare woonruime voor jonge mensen
Terug naar overzicht

De ‘Jonge Hagenaar’ Friso Hessing leidde het debat in de Haagse Kluis tussen de Haagse wethouder Marnix Norder en het voornamelijk jonge publiek, waaronder ook het bestuur van de Haagse Jonge Democraten en de Studenten Vakbond, over de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte voor zowel studenten als jongeren in Den Haag.

Na een korte persoonlijke introductie van Norder, waarin hij niet alleen bevestigde ook stralingsdeskundige te zijn maar ook kraker in zijn ‘jonge’ jaren, werd het hoofdthema van deze avond ingezet met Norders eigen wooncarrière in Groningen: van een startkamer van 2 x 3 m tot een riante suite, 6 x 6 m en 4m hoog met uitzicht op de Vismarkt.

In Den Haag studeren circa 27.000 jongeren, die allemaal woonruimte willen in deze stad. Dit aantal zal in de toekomst groeien, aangezien Den Haag haar onderwijsaanbod gaat uitbreiden met onder andere een University College. Door het accent op Vrede en Recht in Den Haag heeft de stad ook te maken met veel internationale studenten. De huisvesting van deze groep is zelfs nog ingewikkelder, omdat internationale studenten geen aanspraak kunnen maken op financiële support van de  IBGroep en vaak met partner en kind komen wonen.

Norder wil van Den Haag niet alleen een prettige werkstad maken, maar ook een aantrekkelijke woonstad voor studenten en jongeren en heeft daartoe initiatieven genomen tot uitbreiding van het woningaanbod. Een van die initiatieven betreft het in sommige buurten toestaan van kamerbewoning in bestaande reguliere huizen, wat niet altijd positief wordt ontvangen, omdat deze kans ook door anderen wordt gebruikt, waardoor huidige bewoners bang zijn dat de leefbaarheid onder druk komt te staan. Een ander initiatief is uiteraard nieuwbouw, woontorens in Laakhavens en bij de Haagse Hogeschool. Studenten en jongeren kunnen alle informatie over wonen in Den Haag vinden op de website www.ikzithier.nl .

Voldoende aanbod is er voorlopig niet, want men wil altijd beter wonen tegen een lagere prijs. Toch is Norder van mening dat de druk op de kwantiteit gelijk blijft, terwijl de behoefte, door de groei van het aantal studenten, toeneemt, dus dat Den Haag in ieder geval effectief de woningvoorraad aanpakt. Daarbij adviseert Wethouder Norder vooral na de studietijd koopwoningen in overweging te nemen, hoe klein en slecht onderhouden ook, immers dat is de manier om een wooncarrière een kans van slagen te geven.

Enige vragen uit het publiek:

Waarom Nieuwbouw, waarom geen gebruik van leegstaande panden en gebruik van vaak leegstaande woonruimte boven winkels?

Wethouder Norder zou dat heel erg graag doen, maar stuit op de volgende hindernissen: Eigenaren willen daar vaak niet aan meewerken. Eigenaren van kantoorpanden hebben liever enige maanden leegstand dan dat ze het gebouw zodanig moeten verbouwen dat er meerdere mensen zelfstandig kunnen wonen. Eigenaren van winkels willen vaak geen etalage/gevel of achtertuin opgeven voor een aparte opgang naar de erboven gelegen etages. Een ander aspect is de bouwtechnische problematiek. Gebouwen uit de jaren dertig zijn vaak zodanig gebouwd dat een verbouwing mogelijk is. Gebouwen echter uit de jaren ’70 hebben vaak betonvloeren en lage plafonds, waardoor zij niet voldoen aan de eisen gesteld aan woonruimten.

Kan de politiek leegstand belasten en daardoor eigenaren beïnvloeden mee te werken aan verbouw-scenario’s ?

De gemeente kan inderdaad bij leegstand van woningen bepaalde druk uit oefenen. Leegstand van kantoren kan de gemeente niet belasten.

Houdt wethouder Norder voldoende rekening met de sociale cohesie in Den Haag als studentenstad?

Deze vraag was gebaseerd op onlangs uitgevoerd onderzoek in opdracht van de Gemeente Den Haag, waarin gesteld werd dat er een tekort is van circa 1200 studentenwoningen. De vraagsteller pleitte voor studentenhuizen (in bestaande bouw) in plaats van (nieuwbouw)studentenappartementen, om daarmee de sociale cohesie onder studenten in Den Haag te bevorderen. Norder was het hier helemaal mee eens, refereerde aan zijn eigen wooncarrière in Groningen, waar hij in 5 jaar 10 keer van kamer wisselde. Studentenhuizen blijken echter minder geschikt voor in het bijzonder internationale studenten en de wat oudere studenten die met partner meer privacy wensen. Vandaar de twee initiatieven: kamerverhuur in bestaande bouw en nieuwbouw.

Wat doet de gemeente aan de stationsbuurt om die aantrekkelijker te maken voor de studenten?

Naast de initiatieven op het gebied van woonruimte wordt er ook ruimte gemaakt voor horeca. Vervolgens werd er nog gedebateerd over de wachttijd, de communicatie over de beschikbaarheid, het fenomeen kluswoningen en gewenste duidelijkheid over wanneer er sprake is van kamerbewoning of een duurzaam huishouden. Met betrekking tot het laatste onderschrijft Norder dat hij haadhaaft op basis van brandveiligheid en leefbaarheid.

De avond werd afgesloten met een suggestie uit het publiek om de studenten-organisaties meer te betrekken bij de planvorming en uitvoering op het gebied van huisvesting. Dit voorstel werd met beide handen aangenomen door Norder. Aan de bar werden contactgegevens uitgewisseld en werd teruggekeken op een levendig debat met een positief resultaat.