Persoonlijke ontwikkeling: Uw toekomstidealen geconcretiseerd

U staat aan het begin van een uitdagende nieuwe baan, u wordt politicus, u bent veelbelovend in uw vak en verwacht veel media-aandacht. Of u hebt het gevoel op een dood spoor te zitten, of u staat juist op een tweesprong en vraagt zich af welke kant op te gaan en hoe. Er zijn uiteenlopende momenten in een carrière waarop het gewenst lijkt uzelf en uw toekomstidealen eens grondig onder de loep te nemen.

Wij bieden u u een individuele en geheel op maat gegeven training aan waarin gezamenlijk uw persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld. U leert vaardigheden die van belang kunnen zijn in uiteenlopende situaties, zoals het perfectioneren van uw publieke optreden en het helder formuleren van uw standpunten, stellingen en visies. De training reikt tevens technieken aan om uw boodschap zorgvuldig op te bouwen en af te bakenen.

De training bestaat uit vier elementen: een intakegesprek, een diepte-interview, een SWOT-analyse en een cameratraining.

In eerste instantie gaat het om wat u eigenlijk wilt en wat uw specifieke behoeften op communicatiegebied zijn. Vervolgens komt een ervaren journalist(e) komt bij u thuis om een diepte-interview af te nemen. Het oogmerk is inzicht te krijgen in uw ambities en idealen, alsmede een beschrijving te kunnen maken van uw huiselijke omstandigheden en uw karakter. Het interview zal resulteren in een minispeech. De uitkomsten van het interview, minispeech en de vragen zullen getoetst worden aan een SWOT-analyse. Deze analyse geeft een reëel inzicht in uw kansen en bedreigingen. Uw persoonlijke oneliner wordt opgesteld. De minispeech dient als basis van de cameratraining. Tijdens de cameratraining wordt gelet op uw manier van presenteren, uw uiterlijk en uw houding. Uiteraard wordt de gehele training uitvoerig geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over een eventuele follow-up.

Omgaan met media

Nieuws in journalistieke zin zijn die tot dusver in ruimere kring onbekende feiten voor een groot deel van de lezerskring waarvan de publiciteit een algemeen belang vertegenwoordigt. [Oud-hoofdredacteur van het NRC-Handelsblad professor M. van Rooij]

De journalist als vermenigvuldiger van uw boodschap. Een logisch verband zou je zeggen. Je ontvangt bijvoorbeeld een journalist, je geeft hem een kopje koffie en antwoordt op de vragen die hij stelt. Je legt daarbij nadruk op de positieve aspecten van je organisatie en laat niet meer los dan je kwijt wilt. De volgende dag kun je een rooskleurig beeld van je bedrijf of organisatie in de krant lezen.

Was het maar zo eenvoudig. Journalisten interpreteren of vangen misschien andere signalen op. Waarom? Ze zijn op zoek naar nieuws.

Wij verzorgen mediatrainingen speciaal ontwikkeld voor woordvoerders van bedrijven en organisaties of voor politici. Bij het overbrengen van de eigen boodschap is het omgaan met media van groot belang. Wat is het juiste medium voor welk onderwerp? Wat is de juiste strategie? Hoe zet je een mediaplan op? Wat is de mediadoelstelling?

Dit zijn enkele vragen die in de training aan bod komen en aan de hand van theoretische en praktijkgerichte achtergronden worden toegelicht. U leert de cultuur en wijze van werken van de journalist kennen. Vooroordelen over de journalist worden omgezet in kansen, want zo dienen media als instrument voor een betere reputatie van uw bedrijf of organisatie.

Mediatraining: De puntjes op de i

U bent niet onbekend met de media, bereidt uw interviews voor, al dan niet met adviseurs. U kent uw boodschap en weet wat uw communicatiedoelstelling moet zijn. U voelt zich zeker van uw zaak en ziet een journalist niet meer als vijand. En toch is het resultaat niet wat u verwacht had. U herkent de volgende dag uw boodschap niet terug in de krant en het terugkijken naar het gegeven televisie-interview stemt u ontevreden.

Wat is er ondanks gedegen voorbereiding misgegaan? Was uw communicatiedoelstelling juist geformuleerd? Heeft u voldoende aandacht besteed aan uw houding en uw gedrag? Wij verzorgen een intensieve mediatraining, die een verdieping inhoudt van de eerste wat algemenere mediatraining.

In deze training komt het belang van een persoonlijke en eigentijdse presentatie aan bod. Uw boodschap en uw communicatiedoelstelling worden nog eens grondig tegen het licht gehouden. Tijdens de training, die bestaat uit veel praktische oefening met interviews en presentaties, leert u om te gaan met de balans tussen uw eigen doelstellingen en de doelstellingen van de journalist. Praktische vaardigheden als het zogenoemde bridging komen uitvoerig aan bod.

Mediatraining voor journalisten: de training die de minister kreeg…

Als journalist van een actualiteitenrubriek valt het u op dat u steeds minder antwoorden krijgt van geïnterviewden op de door u gestelde vragen. Politici, bestuurders, woordvoerders uit het bedrijfleven zijn steeds beter in staat niet dat te zeggen wat u graag wilt.

Liegen, bedriegen en eromheen draaien. Zijn dat werkelijk de karaktertrekken van woordvoerders, voorlichters en politici? Dat zou niet best zijn. Wat is er dan wel aan de hand? Bijna alle (volks)vertegenwoordigers en hun woordvoerders hebben intensieve mediatrainingen doorlopen om de pers nóg doeltreffender te woord te staan. In deze cursus krijgen journalisten nu eenzelfde cursus als die de Minister kreeg….

Veel journalisten hebben een verkeerd beeld hebben van hoe zo’n mediatraining in z’n werk gaat. Leer je er voornamelijk hoe je zo elegant mogelijk het podium op en neer loopt en hoe je lastige vragen van de pers zo handig mogelijk ontwijkt? Wat gebeurt er nu eigenlijk precies tijdens zo’n training?

Door wie worden politici getraind en wat leren ze werkelijk over gedrag, houding en communicatiedoelstellingen? Leren ze ook trucs of komt het neer op theorie en vaardigheden? Wat zijn de klachten en vooroordelen over journalisten? Deze ‘mediatraining voor journalisten’ geeft u een kijkje in de keuken van een training ‘die de minister kreeg’. U krijgt een intensieve interview/cameratraining in een professionele audiovisuele studio en voelt aan den lijve hoe het is om aan de andere kant van de camera te staan.

De speech

Mensen die naar toespraken luisteren moeten de ten gehore gebrachte tekst even snel kunnen verwerken als de spreker hem uitspreekt. Als luisteraar kun je niet even ophouden met luisteren of even teruggaan in de tekst om een bepaalde passage nog een keer te horen. Wie een speech houdt, dient zich hiervan bewust te zijn.

Wij hebben een training ontwikkeld die u leert een speech te schrijven en te houden. Aan welke eisen moet een uit te spreken tekst voldoen? Begrippen als concretiseren en doelgerichte formulering zijn daarbij van belang.  U leert hoe een spreektekst moet worden opgebouwd, wat het belang is van het juiste gebruik van argumentatie en hoe u uw inhoudelijke materiaal verzamelt en verwerkt.

Tevens wordt aandacht besteed aan uw presentatie. Hoe begint u en hoe sluit u af? Welke (audio)visuele hulpmiddelen gebruikt u en hoe? Heeft u uw volledig uitgeschreven speech voor u liggen, of gebruikt u zogenaamde speaking notes?

Een spreker is een persoon. Een goede spreker een persoonlijkheid. Zo’n goede spreker kan door zijn uitstraling indruk maken op het publiek. Een goede spreker bereikt eerder de doelen die hij zich stelt dan een spreker die enthousiasme noch belangstelling bij de toehoorders weet te wekken.

Het is waar: sommige mensen hebben meer mogelijkheden uit te groeien tot een goede spreker dan andere. Maar niemand wordt als een perfecte spreker geboren, en ook mensen met minder talent kunnen door veel te oefenen uitgroeien tot bruikbare sprekers. Als zij er maar alles aan willen doen om zich in het houden van presentaties te bekwamen. Deze training geeft u daartoe een goede basis.

Verbeter uw persoonlijke presentatie

U bent net komen werken op de marketingafdeling van een grote multinational. U bent gevraagd een presentatie te houden over een nieuwe marketingstrategie voor product x. De zaal is goed gevuld met veel voor u nog onbekende mensen. U stelt zich voor en dan?

Een presentatie staat of valt met de voorbereiding. Mensen die zich niet degelijk voorbereiden gaan altijd in de fout. Een groot zelfvertrouwen is prachtig, maar dit staat los van de absolute noodzaak dat u zich zo goed mogelijk op de inhoud en de vorm van de presentatie voorbereid. Kent u uw publiek? Weet u eigenlijk zelf hoe u bij mensen overkomt?  Hebt u uw spreekdoel vastgesteld? Welk effect beoogt u met uw presentatie te bereiken?

Wij bieden u een basistraining aan, waarin u uw persoonlijke presentatie leert verbeteren.

In het eerste deel van de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de voorbereiding van uw presentatie, waarin bovenstaande vragen aan de orde komen. In het tweede, meer praktische deel wordt gewerkt met camera. U houdt twee minipresentaties die opgenomen worden en geanalyseerd.  Daarbij wordt ook gelet op uw houding, uw stemgebruik, manier van spreken en uw uiterlijk.

Public Affairs: de basis

Public Affairs is de strategische functie waarmee een onderneming inspeelt op de kansen en bedreigingen voor de onderneming, die voortkomen uit politieke en maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.

Public Affairs is een groeiend vakgebied. Opvallend in dit vakgebied is het grote cultuurverschil tussen de betrokkenen: bedrijfsleven, politiek, maatschappelijke organisaties en overheid. Wederzijdse onbekendheid met elkaars werkwijze leidt vaak tot misverstanden en onbegrip.

Meer kennis over elkaar zou juist een meer doelmatige samenwerking bevorderen.  Wij bieden  een tweetal Public-Affairstrainingen, waarvan deze basistraining de eerste is. Het doel van deze training is de deelnemers te laten kennisnemen van de inhoud van het werkgebied en de daarbij behorende technieken en vaardigheden.

De basistraining is erop gericht de deelnemers in korte tijd daadwerkelijk feiten, technieken en vaardigheden bij te brengen over Public Affairs. Deze cursus kan in combinatie gevolgd worden met de verdiepingscursus Public Affairs, “Ontwikkelen van een strategisch stappenplan”.

Public Affairs: ontwikkelen van een strategisch stappenplan

Politieke en maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming zijn ontwikkelingen die een organisatie raken. U wilt met uw organisatie aan de wieg staan van veranderingsprocessen en deze beïnvloeden.
Maar hoe doe je dat? Wie of wat moet je beïnvloeden en op welk moment?

Wij verzorgen de Public-Affairstraining  ‘Ontwikkelen van een strategisch stappenplan’, een verdieping van de basistraining Public Affairs. Deze training is speciaal ontwikkeld voor mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met veranderings- en wetgevingsprocessen vanuit de overheid en politiek. De training brengt de deelnemer, aan de hand van cases, al dan niet zelf ingebracht, kennis over en vaardigheden in Public-Affairspraktijken bij. Tevens neemt de training de oorsprong en definitie van Public Affairs onder de loep en licht het de ontwikkelingen op dit gebied toe in Nederland.

De deelnemer wordt duidelijk dat goed Public-Affairsbeleid een effectief middel kan zijn voor de eigen onderneming of organisatie om kansen te benutten en bedreigingen vroegtijdig te elimineren. De training brengt het politieke speelveld in beeld en legt de politieke werkwijze van gemeenten, provincies en het Rijk uit. Ook aan Public Affairs in Brussel kan specifieke aandacht worden besteed.